قیام سیاهکل

رویداد سیاهکل که به قیام سیاهکل و جنبش سیاهکل نیز مشهور است، به حمله‌‌ی مسلحانه‌ی هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در تاریخ نوزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۹ اطلاق می‌شود