سالنامه‌ی رنگین‌کمانی‌ها پایبند به گردش آزاد اطلاعات است. از همین‌رو اکثر محتوای این وبسایت تحت گواهینامه‌ی Creative Commons International نسخه‌ی چهار قرار دارد. به عبارت دیگر انتشار بخش یا کل مطلب‌های این سایت با ذکر منبع مجاز است به جز محتوای تصویر و عکس‌ها.

تمامی نسخه‌های چاپی سالنامه برای استفاده در اختیار شماست. شما می‌توانید ان نسخه‌ها را دانلود کرده، ویرایش و در کارهای خود استفاده کنید.

عکس‌های منتشر شده در سایت دارای حق انتشار مختص این وبسایت است. هرگونه انتشار تصاویر منتشر شده بر روی این سایت به جز تصویرهای مرتبط با نسخه‌های چاپی که در بالا توضیح داده شد، مجاز نیست.