Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
آذر ۱۴۰۱
روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در تاریخ سوم ماه دسامبر برگزار می‌شود. ...
۱۲ آذر
روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در تاریخ دهم دسامبر برگزار می‌شود و توسط یونسکو نام‌گذاری شده است. ...
۱۹ آذر
بهمن ۱۴۰۱
ولنتاین

ولنتاین

روز والنتین، روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی خوانده می‌شود. ...
۲۵ بهمن
اسفند ۱۴۰۱
روز جهانی زنان

روز جهانی زنان

روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد بزرگداشتی است که هر ساله در روز هشتم مارس برگزار می‌شود. ...
۱۷ اسفند
اردیبهشت ۱۴۰۲
خرداد ۱۴۰۲
ماه افتخار کوییرها

ماه افتخار

ماه ژوئن به نام ماه افتخار همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و سایر کوییرها نام‌گذاری شده است. ...
۱۱ خرداد
ماه افتخار کوییرها

ماه افتخار

ماه ژوئن به نام ماه افتخار همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و سایر کوییرها نام‌گذاری شده است. ...
۱۲ خرداد
ماه افتخار کوییرها

ماه افتخار

ماه ژوئن به نام ماه افتخار همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و سایر کوییرها نام‌گذاری شده است. ...
۱۳ خرداد
ماه افتخار کوییرها

ماه افتخار

ماه ژوئن به نام ماه افتخار همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و سایر کوییرها نام‌گذاری شده است. ...
۱۴ خرداد
No event found!
Load More