روز جهانی مبارزه با هموفوبیا

در روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۱ میلادی، سازمان بهداشت جهانی، همجنسگرایی را از فهرست بیماری‌ها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی و ترنس‌هراسی، این روز را روز جهانی مبارزه با هموفوبیا نامگذاری نمود.