آزادسازی خرمشهر

در روز سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ در جریان جنگ ایران و عراق، خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال، از سوی ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفت، آزاد شد.

جشن آبانگاه

در ایران باستان در آبان‌روز از فروردین‌ماه که برابر با دهم ماه فروردین در گاهشماری ایرانی است، جشنی به همین نام برگزار می‌شده است.