آزادسازی خرمشهر

در روز سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ در جریان جنگ ایران و عراق، خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال، از سوی ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفت، آزاد شد.