روز جوان در ایران

سازمان ملل، روز دوازدهم آگوست را به عنوان روز بین‌المللی جوان تعیین کرده است. در جمهوری اسلامی ایران، یازدهم شعبان، روز میلاد علی‌اکبر فرزند امام سوم شیعیان بعنوان روز جوان در نظر گرفته شده‌است.